Goi maila – Haur Hezkuntzan (on-line)

Ver en Lengua de Signos Española

Aurkezpena

Urrutiko Hezkuntzako modalitatezko Goi Maila hau, eskaintza modular, malgu bat da, pertsona helduei irakaskuntzara sartzeko aukera ematen diena, beste eginkizun eta jarduteekin ikasketaren kontziliazioa errazteko. Era honetan, ikasle bakoitzak aukeratu ahal dezake zein modulutan matrikulatu bere behar pertsonal eta ordutegien arabera. Ikasketa hauen erdiesteak, Estatu osorako baliagarria den titulu ofizial bat ematen du berdin berdin.

Lehentasun eta ordutegiaren arabera, eskainitako modulu guztien artetik izena ematea eskatu ahal izanen da, gehienez seietan. Hala ere, ez da gomendatzen urtean 4 modulu baino gehiago.

Nahiz eta on-linezko hezkuntza bat izan, azterketa eta Lantokiko Heziketa (L.T.H.) presenziazkoak izanen dira. Praktikak Nafarroako Foru Erkidegoan egingo dira. Ikasturte bakoitzeko deialdi bat dago; guztira 4 moduluetarako eta bi Lantokiko Prestakuntzarako.

Modulu batzuetan aurrez aurreko jarduerak ere egin ahal izango dira. Zehazki, Haurren Arretarako Proiektuaren moduluak, moduluaren % 30eko presentzialtasuna izango du nahitaez.

Eskaintza hau pertsona helduei zuzentzen da gehien bat, eta bereziki lan esperientzia bat ziurtatzen dutenei.

Modulu bakoitzeko 40 plaza eskaintzen dira.

Ver en Lengua de Signos Española

Profila eta gaitasunak

Titulu honek ematen duen prestakuntza profilak, honako eremutan lanean haritzeko gaitasuna ematen du:

  • Haur hezkuntza: hezkuntza zentrotan edota haur eskoletan, 0tik 3 urtetako zikloan. Eskola zentroetan ere laguntzaile moduan parte hartu dezake 3tik 6 urtetarako etapan, heziketa behar bereziko adingabeen laguntza bezala, gizarterapenerako, jangelan, eskola ordu kanpo ekintzetarako, eta abar.
  • Hezkuntza ez formala: olgeta jarduerekin, aisialdia, ludoketak, bizitoki zentroetan. Naturarekin, turismoarekin, hiriarekin, aisialdiarekin, kulturarekin eta abarrekin erlazionaturiko berariazko programak garatzeko profesional taldeetan sartuz.
  • Gizarte zerbitzuak: arrisku egoeran dauden adingabeekin erakunde edo lan programetan, familia laguntzaren bitartez.

Heziketa, 0tik 6 urtetako haurrekin zuzeneko esku-hartze soziohezitzailerako gaitasunen eskuratzean zentratzen da, beraien oinarrizko beharren zainketa eta atentzioaren bidez. Zehazki:

  • Hezkuntza elkartearekin erlazio arinak eratu eta mantendu, eta familia, hezkuntza taldea eta beste irudi profesionalekin koordinazioa.
  • Programatu, heziketan parte hartu eta haurtzaroaren arretarako programak ebaluatu.
  • Baliabideak modu egokian antolatuz, 0tik 6 urtetarako haur adingabeen garapen autonomoa errazten duten irakaspen – ikaspen metodoak aplikatu.
  • Oinarrizko zainketako lanak bete, hala nola lehen laguntzen eta oinarrizko osasun eta laguntzen zainketa tekniken ezagutza.
  • Definitu, sekuentziatu eta ikasketak ebaluatu, zerotik sei urtetarako haur garapenaren testuinguruan interpretatuz. Horrela, bere ekimenaren esparruan agertzen diren egoera antzeman eta orientatu daitezke, familia informatzeko eta, beharrezkoa izanez gero, beraien ardura beste profesionalei edota zerbitzuei desbideratzeko. Egoera horien aurrean ezartzen diren neurriekin laguntzeko gai izan beharra da ere.

Ver en Lengua de Signos Española

Ikasketa plana

120 kreditu ECTS (European Credit Transfer System).

Edukiak

Ikasketa plana – Haur Hezkuntza
Eskainitako moduluak Urteko orduak Asteko ustezko eskainitako orduak
Haur hezkuntzaren didaktika 130 6
Autonomia pertsonala eta haur osasuna 190 6
Haur jokoak eta bere metodologia 230 12
Garapen kognitibo eta motorra 190 16
Garapen sozioafektiboa 100 8
Empresa eta ekimen ekintzailea 60 6
Ingelera I 60 6
Lehen laguntzak 60 6
Haurtzaroaren arretarako proiektua 100 6
Gaitasun sozialak 100 12
Adierazpen eta koomunikazioa 130 14
Familietan esku-hartzea eta arrisku sozialeko adingabeen ardura 100 8
Lanbide heziketa eta orientazioa 100 6
Heziketa lantokian 450 lanaldia