Mugikortasun programak

Irakasleak

Ver en Lengua de Signos Española

“Akademia” programa

“Akademia”, Leonardo da Vinci programa barruan eta Orientazio Profesionalerako Baliabideen Zentro Nazionalaz (CNROP) sustaturik dagoen mugikortasun transnazionalezko proiektu bat da.

Bere helburua, orientazioko profesional pertsonen lanbide prestakuntza hobetzea da, hala nola bere eginkizunera europar hedaduraren sartzea sustatu. Europar Batasuneko herrialde ezberdinen arteko jardute teoriko-praktikoetan esperientzien trukaketen bidez heziketa zabaltzen du.

Gainera, Informazio eta Komunikazioko Teknologien erabilera eta hizkuntzei buruzko gaitasunen lortzea hobetzea posible egiten du. Helburu honekin, herrialde horietan egonaldiak antolatzen dira aste batean zehar garatzen diren jardute programa ezberdinekin.

Ver en Lengua de Signos Española

Grundtvig Programa

Grundtvig programa sektorialak, pertsona helduen hezkuntzaren kalitate eta dimentsio europarra hobetzea dauka helburu bezala zentzu zabal batean, irakaskuntza formala –onartua dena eta ziurtagiriak, diplomak eta onarpen ofiziala ematen duena–, ez formala –orokorki, bere ikasketen onarpenetik kanpo dagoena– eta, gauza berri bezala, irakaskuntza informala –irakaskuntza ofizialetik kanpo dagoen ikaspen era oro bereganatu dezakeena, autoikasketa baita barne–.

Ikasleak

Ver en Lengua de Signos Española

Leonardo da Vinci Programa

Europar programa honek heziketa bukatzerakoan, pertsona batzuk atzerrian praktika denboraldi bat egitea posible egiten du. Era honetan, beraien heziketa eta gaitasun profesionalak osatu eta handitu ditzazkete.

Gure zentroak, 2001-02 ikasturte geroztik parte hartu izan du programa honetan. Ikasturte bakoitzean, 10-20 ikasleek praktika denboraldi hori Bretainia Handia (Ingalaterra, Eskozia) bezalako herrialdeetan, eta bereziki Italian (Florentzia, Padua, Reggio Emilia…) egiterik izan dute.

Jardute hau oso balioetsia da, bai esperientzia pertsonala bezala suposatzen duenagatik, bai bere onura profesionalagatik, heziketa eta curriculuma handitzeko bidea ematen du bai du.