Berdintasuna Sustatzeko Goi-Mailako Teknikaria

PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Zer ikasi behar dut?

Hezitzaile berezien familia profesionalaren barruan, ikasketa eta tresna desberdinak eskuratuko dituzu informazioa lortu ahal izateko, baliabideak, estrategiak eta analisirako tresnak erabiliz, berdintasunaren arloan esku hartzea lantzeko, bai erabiltzaileen zein testuinguruaren ezaugarrietara egokitzeko helburuarekin.

 • Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzen duten esku-hartzeak programatzea, legezko araudia eta erreferentziazko plan estrategikoa interpretatuta.
 • Esku-hartzearen fase guztietan generoaren ikuspegia txertatzea, eta, horretarako, emakumeak bistaratzeko aukera ematen duten estrategiak eta teknikak hautatzea.
 • Emakumeen eta, oro har, biztanleriaren informazio, komunikazio eta sentsibilizaziorako jarduerak garatzea, hainbat komunikazio-euskarri erabilita.
 • Taldeak dinamizatzea, eta, horretarako, parte hartzeko eta dinamizatzeko teknikak aplikatzea, gatazkak kudeatzea eta errespetua eta elkartasuna sustatzea.
 • Emakumeek gizarte-bizitzaren hainbat esparrutan eta erabakiak hartzeko prozesuetan parte har dezaten sustatzeko esku hartzea, eta topaketarako eta elkarlanerako sareak eta espazioak sortzea eta mantentzea.
 • Genero-indarkeriari aurrea hartzeko estrategiak diseinatzea, eta egon daitezkeen arrisku-faktoreak hautematea.
 • Genero-indarkeriari aurrea hartzeko programak eta ekintzak inplementatzea, eta, horretarako, biktimizazio sekundarioko prozesuak saihesteko jardun-protokoloak aplikatzea.
 • Genero-indarkeriako egoeran dauden emakumeei aholkuak ematea eta laguntzea, babesaren arloko eskubideei, zerbitzuei eta baliabideei buruzko legezko esparrua aplikatuta.

Ziklo hau erderaz irakasten da eta arratsaldez, astelehenetik ostegunera. Ostiralean praktikak eginen dira.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:

 • Gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasuneko sustatzailea.
 • Emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunerako sustatzailea.
 • Emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunaren arloko laguntzako teknikaria.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek genero-berdintasunaren arloko zerbitzuak egitearen sektorean egiten du lan, emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunera zuzendutako zerbitzu ekonomikoak eta gizarte-zerbitzuak egiten dituzten arlo publikoko zein pribatuko erakundeetan eta entitateetan: elkarteetan, fundazioetan, erakundeetan, sindikatuetan, enpresetan, aholkularitzetan, udal-zerbitzuetan, berdintasuneko organismoetan eta gizarte-zentroetan.

45/2019 FORU DEKRETUA, APIRILAREN 3KOA, NAFARROAKO FORU KOMUNITATEAN GENERO BERDINTASUNA SUSTATZEKO GOI MAILAKO TEKNIKARI TITULUAREN EGITURA ETA CURRICULUMA EZARTZEN DITUENA.

Ikasketa plana

2000 ordu bi ikasturtetan banatuak:

Ikasturtea Denboraldia Orduak Tokia
Lehen ikasturtea Iraila-ekaina 960 ordu Ikastetxea eta lantokia
Bigarren ikasturtea Iraila-ekaina 1040 ordu Ikastetxea eta lantokia

Ikasgaiak

Moduloak Urteko orduak Asteko orduak
Lehenengo ikasturtea
Gizarte trebetasunak 130 4
Lehen laguntzak 70 2
Gizartean esku hartzeko metodologia 130 4
Gizarte garapena 100 3
Informazioa eta komunikazioa generoaren ikuspegitik 150 5
Genero-indarkeriaren prebentzioa 150 5
Berdintasuna sustatzeko jardun-esparruak 130 4
Laneko prestakuntza eta orientabidea 100 3
Bigarren ikasturtea
Ingelera I 60 2
Emakumeentzako enplegua sustatzea 130 4
Emakumeen gizarte-mailako parte-hartzea 130 4
Berdintasunerako gizarte-hezkuntzazko esku-hartzea 100 3
Genero berdintasuna sustatzeko proiektua 100 3
Enpresa eta ekimen sortzailea 70 2
Lantokiko prestakuntza 440 12 lanaldian

Praktikak

Lehenengo ikasturtean lan munduarekin hasierako kontaktu bat egiten da praktiken bitartez eta horretarako 6 orduko praktikak egiten dira ikasturte osoan zehar.

Bigarren ikasturtean 440 orduko Lantokiko prestakuntza eginen da. Prestakuntza hau egiteko lan arloko erakundeetan arituko da ikaslea ikasturte osoan eta ordutegi zabalago batekin (2 egun astean lanaldi osoan).