Goi maila – Haur Hezkuntzan (on-line)

Arautegia

Orokorra

  • 2/2006 Lege Organikoa, maiatzak 3koa, Hezkuntzakoa (V. kapitulua, 39-44 artikulua) (VI. kapitulua, 45-58 artikulua) (BOE nº 106. Zb., 2006/05/04koa).
  • 5/2002 Lege Organikoa, ekainak 19koa, Lanbide Heziketa eta Prestakuntzari buruzkoa (BOE nº 147. Zb., 2002/06/20koa).
  • 1147/2011 Errege Dekretua, uztailak 29koa, hezkuntza sistemaren lanbide heziketaren antolaketa orokorra ezartzen duena (BOE nº 182. Zb., 2011/07/30koa).
  • 54/2008 Foru Dekretua, maiatzaren 26koa, Nafarroako Foru Komunitateko hezkuntza sistemaren esparruan lanbide heziketaren antolamendua eta garapena arautzen dituena (BON nº 76. Zb., 2008/06/20koa).
  • 122/2010 Foru Agindua, uztailaren 19koa, Nafarroako hezkuntza sisteman lineako urrutiko Lanbide Heziketaren ezarpena eta antolaketa arautzen dituena (NAO nº 96. Zb., 2010/08/09koa).

Ikasleen onarpena

  • 9/2012 Foru Dekretua, otsailaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitateko Errendimenduko Kirola eta Goi Mailako kirolarien zerrenda arautzen dituena (NAO nº 58. Zb. 2012/03/23koa).