Lanbide Heziketako prestakuntza eskaintza

ESKAINTZA MODULARRA: GENERO BERDINTASUNAREN SUSTAPENA

Aurkezpena

Bere lanbide-eremua zuzeneko gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzea da, emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna sustatzearekin lotutako ekintzetan, esku-hartze sozialaren eremuko estrategiak eta teknikak aplikatuz, sexuagatiko diskriminazio-arriskuko egoerak antzemanez eta emakumeen partaidetza soziala sustatuz.

Eskaintza modularra da, gaztelaniaz, arratsaldez eta 21/22 ikasturtetik aurrera ematen dena.

Profila eta gaitasunak

Titulu honek ematen duen prestakuntza-profilak gaitasuna ematen du arlo hauetan profesionalki jarduteko:

  • Esku-hartze ingurunean komunikazio-kanalak sustatzea, genero-ikuspegia txertatuz. 
  • Emakumeen parte-hartzea bultzatuz eta sare egonkorrak sortuz, genero-ikuspegitik, gizartean jarrerak aldatzea eta emakumeak «ahalduntzea» bultzatuko dutenak. 
  • Erakunde, enpresa, emakume eta esku hartzeko inguruneko eragileei lan-harremanei buruzko eta enplegua emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eraginkorreko baldintzetan sortu, eskuratu eta mantentzeari buruzko detekzioa eta informazioa ematea. 
  • Emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkorrerako proiektuak detektatzen, aztertzen, ezartzen eta ebaluatzen parte hartuz.
  • Emakumeen aurkako indarkeria-egoerak artatzeko prozesuan detektatzea, prebenitzea eta laguntzea.

Ikasketa-plana

Lanbide-prestakuntza osatzen duten 5 moduluak eskaintzen dira: emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerako sustapena. Eta, gainera, “Lantokiko prestakuntza I” modulua (120 ordu).

Eskaintza honetako modulu guztiak gainditzen dituenak 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiria eskuratuko du, ‘EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUN ERAGINKORRERAKO SUSTAPENA’

MODULUAK URTEKO ORDUAK ASTEKO ORDUAK
Informazioa eta komunikazioa genero-ikuspegiarekin 150 5
Genero-indarkeriaren prebentzioa 150 5
Berdintasuna sustatzeko esku-hartze eremuak 130 4
Emakumeen enplegua sustatzea 130 4
Emakumeen partaidetza soziala 130 4
Lantokiko prestakuntza I 120

Praktikak

Ikastetxeko prestakuntza eta erakundeetako praktikak uztartuko dira. Astean behin, jardunaldi bat (7 ordu) sektoreko erakunde batean egiten da, eta moduluak amaitzean, I. Lantokiko Prestakuntza modulua egingo da, modu intentsiboan, 120 ordu erakundean.