Hasierako Lanbide-Prestakuntza Bereziko Programa (HLPBP)

Arautegia

Orokorra

  • 5/2002 Lege Organikoa, ekainaren 19koa, Prestakuntza eta Lanbide Heziketari buruzkoa (BOE 147. Zb., 2002/06/20koa).
  • 2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa, Hezkuntza buruzkoa (30. Artikulua) (BOE 103. Zb., 2006/05/04koa).
  • 2/2011 Legea, martxoaren 4koa, Ekonomia Iraunkorrari buruz (BOE 55. Zb., 2011/03/05ekoa).
  • 4/2011 Lege Organikoa, martxoaren 11koa, Ekonomia Iraunkorraren Legearen osagarria (BOE 61. Zb., 2011/03/12koa).
  • 1146/2011 Errege Dekretua, Uztailaren 29koa, abenduak 29ko 1631/2006 Errege Dekretua aldatzen duena, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzari dagozkion irakaskuntza minimoak ezartzen dira, hala nola azaroak 8ko 1834/2008 Errege Dekretua eta uztailak 2ko 860/2010, aldaketa hauetaz ukituak (BOE 182. Zb., 2011/07/30ekoa).
  • 1147/2011 Errege Dekretua, uztailaren 29koa, zeinengatik hezkuntza sistemako lanbide ikasketen antolaketa orokorra eratzen da (BOE 182. Zb., 2011/07/30ekoa).
  • 109/2008 Foru Agindua, uztailaren 4koa, Nafarroan HLKP arautzen dituena (NAO 104. Zb., 2008/08/25ekoa).
  • 412/2010 Ebazpena, azaroaren 9koa, LHKP eta LHBP ezartzeko Nafarroan IIP, BHI, ikastetxe pribatu itunduetan eta irabazi-asmorik gabeko erakundeetan baimena ematen duena (NAO 157. Zb., 2010/12/27koa).

Ikasleen onarpena

  • 96/2010 Ebazpena, martxoaren 23koa, LHKPetako ikasleen ebaluazioa, titulazioa eta egiaztapen akademikoa arautzen dituena Nafarroan (NAO 57. Zb., 2010/05/10).
  • 31/2007 Foru Dekretua, apirilaren 2koa, Nafarroako Foru Komunitateko zentroetan ikasleak onartzeko arauak ezartzen dituena (NAO 52. Zb., 2007/04/27koa).

Emaitzak

Onartutako ikasleen behin-behineko zerrenda

Behin-behineko zerrenden erreklamazioen erantzunak

Plazarekin onarturiko ikasleen erabateko zerrendak