Goi Maila – Animazio soziokulturala

Arautegia

Orokorra

  • 2/2006 Lege Organikoa, maiatzak 3koa, Hezkuntzakoa (V. kapitulua, 39-44 artikulua) (VI. kapitulua, 45-58 artikulua) (BOE nº 106. Zb., 2006/05/04koa).
  • 5/2002 Lege Organikoa, ekainak 19koa, Lanbide Heziketa eta Prestakuntzari buruzkoa (BOE nº 147. Zb., 2002/06/20koa).
  • 1147/2011 Errege Dekretua, uztailak 29koa, hezkuntza sistemaren lanbide heziketaren antolaketa orokorra ezartzen duena (BOE nº 182. Zb., 2011/07/30koa).
  • 54/2008 Foru Dekretua, maiatzaren 26koa, Nafarroako Foru Komunitateko hezkuntza sistemaren esparruan lanbide heziketaren antolamendua eta garapena arautzen dituena (BON nº 76. Zb., 2008/06/20koa).
  • 31/2007 Foru Dekretua, apirilaren 2koa, unibertsitatez kanpoko ikasketak ematen dituzten Nafarroako ikastetxe publiko eta itundutako ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko arauak ezartzen dituena (BON nº 52. Zb., 2007/04/27koa).

Ikasleen onarpena

  • 128/2012 Ebazpena, martxoaren 6koa, Nafarroan Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, erdi eta goi mailako heziketa zikloetako eta goi mailako heziketa zikloetan sartzeko Prestakuntza Ikastaroko ikasketak egin behar dituzten ikasleak ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan onartzeko prozeduraren jarraibideak eta egutegia onesten dituena (NAO nº 54. Zb., 2012/03/06koa).
  • 236/2011 Foru Agindua, abenduaren 23koa, Nafarroan Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta Erdi eta Goi Mailako heziketa zikloetako ikasketak eta goi mailako heziketa zikloetan sartzeko probetarako prestakuntza ikastaroa egin behar dituzten ikasleak ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan onartzeko prozeduraren oinarriak onesten dituena (NAO nº 7. Zb., 2012/01/11koa).